Betalningar

Du och din återförsäljare gör en överenskommelse hur betalningar ska ske er emellan.

Är du återförsäljare sker betalning till oss genom att vi skickar faktura.

Du och din återförsäljare gör en överenskommelse hur betalningar ska ske er emellan.

Är du återförsäljare betalar du normalt i efterskott. Om du är en ny återförsäljare för oss, eller vid större affärer, kan vi begära förskottsbetalning.

Du och din återförsäljare gör en överenskommelse hur betalningar ska ske er emellan.

Är du återförsäljare skickas en faktura från oss till er samma dag som varorna levereras, eller senast dagen efter beroende på vilken tid som varorna skickades.